یا برای رزرو با شماره 88707171 تماس بگیرید آنلاین رزرو کنید

مختصری درباره بوفه نایب

 ‘در زمان و سالهايي كه آنرا به سرعت سپري ميسازيم ارزش تغذيه بيش از هميشه احتياج به اهميت و تحقيقات روزمره دارد. دقت موثردر خصوص ويتامينه بودن و نوع حرارت دادن و بسياري از عوامل ديگر براي تهيه غذا در بافت هاي علمي و تجربي ضروري به نظر مي رسد .خوشمزه بودن و چيدمان هنرمندانه براي توليد و عرضه غذا و پر سلامت بودن آن با رعايت دقيق فاكتورهاي اصولي توقعات بجا و منطقي محسوب ميشود ضمن اينكه بدليل تغييرات جوي آب وهوا –مناسبتهاي فصل –جابجا شدن زمان غذا خوردن- دغدغه هاي كاري و شناخت و آشنا شدن با غذاهاي جديد بدليل ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي نياز به يك تحول را در تمامي ابعاد غذائي از جمله تنوع و تغيير كيفيت –مزه جديد و كميت- تفاوت شكل و چيدمان متفاوت را گوشزد ميكند.از اينرو عدم ارائه غذاهاي تكراري به ذهن ما دائماتاكيد مي شد ضمن اينكه بر اين باور هميشه بوده ايم كه فضاسازي- آرامش متعادل در محيط و ديزاين مناسب و تحول در نوع پذيرايي و سرويس خواسته ناگفته ميهمانان ما به ما بوده است بر اساس تعهد ما و توقع مردم از برند پر اعتبار و قديمي نايب شعبه نايب وزراء اقداماتي را با صرف زمان و شناخت عميق از ذائقه ها و سليقه ها و توقعات غذايي ميهمانان تا همينك از سال 1380 ظرف مدت 9 سال تدريجا در بوفه نايب از زمان تاسيس پي گرفته و به آنچه مطلوب نظر شما بوده است بسيار نزديك شده است و تمام تلاش خود را در مسير رضايت هر سليقه و تامين هر پيشنهاد مناسب و منطقي را بكار گرفته كه براي جلوگيري از طولاني شدن مطالب ساير موارد ناگفته را بعهده ميهمانان مي گذارد تا نظر خود را پس از بازديد از بوفه اعلام نموده ودر قالب پيشنهاد و انتقاد راهنمايي هاي لازم را بنمايند براي بوفه نايب بسيار افتخار آميز است كه بالاخره تعدادي از همكاران محترم با تشخيص اين ضرورت انكار ناپذير در گستره مواد غذايي اقدام به تاسيس محلهايي به نام بوفه با اسامي مختلف بنمايند و در اين راستا اين ميهمانان هستند كه با بازديد از بوفه هاي مختلف در شهر تهران تاييد يا تكذيب هر آنچه مشاهده يا ميل مينمايند را با حضور يا عدم حضور خود ارايه نموده و موجبات رضايت سالم را بين رستوران بوفه هاي موجود ايجاد مينمايندكه از اين رهگذر بي شك هم ميزبان و هم ميهمان از آن بهره مند خواهد شد