منو دسترسی
0%
خانه

بوفه نایب

10 درصد تخفیف سفارش اینترنتی در سایت

بوفه نایب

10 درصد تخفیف سفارش اینترنتی در سایت

مختصری درباره بوفه نایب

در زمان و سالهايي كه آنرا به سرعت سپري ميسازيم ارزش تغذيه بيش از هميشه احتياج به اهميت و تحقيقات روزمره دارد. دقت موثردر خصوص ويتامينه بودن و نوع حرارت دادن و بسياري از عوامل ديگر براي تهيه غذا در بافت هاي علمي و تجربي ضروري به نظر مي رسد .خوشمزه بودن و چيدمان هنرمندانه براي توليد و عرضه غذا و پر سلامت بودن آن با رعايت دقيق فاكتورهاي اصولي توقعات بجا و منطقي محسوب ميشود ضمن اينكه ...

مشاهده بیشتر
موسس اولین چلوکبابی در ایران