منو دسترسی
0%
درباره ما

بوفه نایب

در زمان و سالهايي كه آن را به سرعت سپري ميسازيم، ارزش تغذيه بيش از هميشه احتياج به اهميت و تحقيقات روزمره دارد. دقت موثردر خصوص ويتامينه بودن و نوع حرارت دادن و بسياري از عوامل ديگر براي تهيه غذا در بافت هاي علمي و تجربي ضروري به نظر مي رسد .خوشمزه بودن و چيدمان هنرمندانه براي توليد و عرضه غذا و سلامت بودن آن با رعايت دقيق فاكتورهاي اصولي، توقعات بجا و منطقي محسوب ميشود. ضمن اينكه بدليل تغييرات جوي آب وهوا متناسب با  فصل ، جا به جا شدن زمان غذا خوردن، دغدغه هاي كاري و شناخت و آشنا شدن با غذاهاي جديد بدليل ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي، نياز به يك تحول را در تمامي ابعاد غذائي از جمله تنوع و تغيير كيفيت ، مزه جديد و كميت ، تفاوت شكل و چيدمان متفاوت را گوشزد ميكند.از اين رو عدم ارائه غذاهاي تكراري به ذهن ما دائما تاكيد مي شد. ضمن اينكه بر اين باور هميشه بوده ايم كه فضاسازي متعادل در محيط و ديزاين مناسب و تحول در نوع پذيرايي و سرويس، خواسته ناگفته ميهمانان ما از ما بوده است. بر اساس تعهد ما و توقع مردم از برند پر اعتبار و قديمي نايب شعبه نايب وزراء اقداماتي را با صرف زمان و شناخت عميق از ذائقه ها و سليقه ها و توقعات غذايي ميهمانان از سال 1380 که زمان تاسیس آن بوده تا همينك  ظرف مدت 9 سال تدريجا در بوفه نايب پي گرفته ایم. و به آنچه مطلوب نظر شما بوده است بسيار نزديك شده است. ما تمام تلاش خود را در مسير رضايت هر سليقه و تامين هر پيشنهاد مناسب و منطقي بكار گرفته ایم كه براي جلوگيري از طولاني شدن مطالب ساير موارد ناگفته را به عهده ميهمانان مي گذاریم؛ تا نظر خود را پس از بازديد از بوفه اعلام نموده ودر قالب پيشنهاد و انتقاد راهنمايي هاي لازم را بنمايند. براي بوفه نايب بسيار افتخار آميز است كه بالاخره تعدادي از همكاران محترم با تشخيص اين ضرورت انكار ناپذير در گستره مواد غذايي اقدام به تاسيس محلهايي به نام بوفه با اسامي مختلف بنمايند و در اين راستا اين ميهمانان هستند كه با بازديد از بوفه هاي مختلف در شهر تهران تاييد يا تكذيب هر آنچه مشاهده يا ميل مينمايند را با حضور يا عدم حضور خود ارايه نموده و موجبات رضايت سالم را بين رستوران بوفه هاي موجود ايجاد مينمايند. كه از اين رهگذر بي شك هم ميزبان و هم ميهمان از آن بهره مند خواهد شد.